تصویر موجود نیست

امو بند

35

آهنگهای امو بند

آهنگ امو بند عادت به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ امو بند جاده ی خیس به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ امو بند بیا برگرد به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ امو بند با تو به همراه متن با بالاترین کیفیت

ریمیکس امو بند دلم میره برات با بالاترین کیفیت

ریمیکس امو بند میدونستم با بالاترین کیفیت

آهنگ امو بند عزیزم به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ امو بند تو رو می خوام به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ امو بند تنهایی به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ امو بند نفس نفس به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ امو بند کجای زندگیت بودم به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ امو بند بارون به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ امو بند حال دل من به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ امو بند خدا با منه به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ امو بند آروم به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ امو بند بیدارم به همراه متن با بالاترین کیفیت

دموی آهنگ امو بند برو پی آیندت

امو بنددروغ محض

امو بندعشق

امو بندبیا

امو بندپاییز

امو بندشک

امو باندحق من نبود

امو باندهرجا که باشی

امو بندبهترین اتفاق

امو بندتا اومدی

امو بندنموند و رفت

امو بنداحساس عجیب

امو بنددلم میره برات

امو بندنمیخواستم

امو بندمیدونستم

امو بندسخت بود

امو بندشبت بخیر

امو بندنمیری از ذهنم بیرون

امو بندانقدر خوبی