تصویر موجود نیست

فریدون آسرایی

67

آهنگهای فریدون آسرایی

آهنگ فریدون آسرایی جمعه بی شنبه به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ فریدون آسرایی امان امان به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ فریدون آسرایی گل ناز به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ فریدون آسرایی سه دنگ سه دنگ به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ فریدون آسرایی عاشق شدم به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ فریدون آسرایی اگه میشد به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ قدیمی فریدون آسرایی دلم گرفت به همراه متن

آهنگ قدیمی فریدون آسرایی نان و ماه به همراه متن

آهنگ فریدون آسرایی شور عاشقانه به همراه متن با بالاترین کیفیت

فریدون آسراییچشمات مال منه

فریدون آسراییشب روشن

فریدون آسراییای عشق

فریدون آسراییمرهم

فریدون آسراییدوستت دارم

فریدون آسراییاتفاقی نیست

فریدون آسراییصبر و قرارم

فریدون آسراییتازگیا

فریدون آسراییوقتشه

فریدون آسراییگیسو

فریدون آسراییپشت شیشه های دنیا

فریدون آسراییچقدر خوبه

فریدون آسراییفصل عشق

فریدون آسراییحال منو عوض کنید

فریدون آسراییسنگدل

فریدون آسراییمستی

فریدون آسراییخداحافظ تهران

فریدون آسراییناتموم

فریدون آسراییبگو كه عاشق منى

فریدون آسراییدلتنگیام

فریدون آسراییاز اول

فریدون آسراییداره بارون میاد

فریدون آسراییحالت چطوره

فریدون آسراییگريه ميكنم برات

فریدون آسرایینمی دونم

فریدون آسراییبوی سیب

فریدون آسراییبا من بمون

فریدون آسراییفاصله ها

فریدون آسراییغریبه

فریدون آسراییخونه به خونه

فریدون آسراییکبوتر

فریدون آسراییخاطره

فریدون آسراییگل هیاهو

فریدون آسراییچشات مال منه

فریدون آسراییتازه شو

فریدون آسراییشهید آرامش

فریدون آسراییایرانم

فریدون آسراییاحساس عاشقی

فریدون آسراییای کاش

فریدون آسراییعزیز جان

فریدون آسراییتو به داد من برس

فریدون آسراییلیلی

فریدون آسراییتسکین

فریدون آسراییآدما

فریدون آسراییساز بارون

فریدون آسراییتنهایی

فریدون آسرایییه وقتایی

فریدون آسراییدوباره

فریدون آسراییگل گندم

فریدون آسراییبیا بریم

فریدون آسراییمیسوزم آتیشم

فریدون آسراییتصویر

فریدون آسراییسلام

فریدون‬ آسراییعاشقم هنوز

فریدون اسراییآینه

فریدون آسراییزلال

فریدون آسراییستایش

فرزاد فرزین و فریدون آسراییکمک کن