میثم ابراهیمی

92

میثم ابراهیمی متولد ۸ شهریور ۱۳۶۴ در تهران، خواننده است. در رشته موسیقی فوق دیپلم و در رشته مدیریت فرهنگی لیسانس دارد می گوید از کودکی می خواندم، یادم است در گروه های سرود عضو بودم، گروه سرود تواشیح و گاهی هم در هیئت ها می خواندم آن موقع کلاس موسیقی به صورت الان نبود زیاد هم به موسیقی بها داده نمیشد.
ین خواننده جوان پاپ، تیتراژهای متعددی را برای برنامه های تلویزیونی و سریال های تلویزونی خوانده است.
برنامه ها:
1. “خانه فیروزه ای” (87 الی 89) – شبکه سه سیما
2. “امروز هنوز تموم نشده” (سه فصل) – شبکه اول سیما
3. “خانه مهر” – شبکه جهانی جام جم
سریال ها:
1. دردسرهای عظیم – سال 1393 – شبکه سه سیما (آهنگ چشمامو بستم)
2. سر به راه – نوروز 94 – (آهنگ عشق)

آهنگهای میثم ابراهیمی

ریمیکس میثم ابراهیمی میخوامت با بالاترین کیفیت

ریمیکس میثم ابراهیمی نوازش با بالاترین کیفیت

ریمیکس میثم ابراهیمی کی مثه منه با بالاترین کیفیت

ریمیکس میثم ابراهیمی دیگه نیستم با بالاترین کیفیت

ریمیکس میثم ابراهیمی هوای دلیه با بالاترین کیفیت

آهنگ میثم ابراهیمی کی مثل من به همراه متن با بالاترین کیفیت

ریمیکس میثم ابراهیمی هوای دلیه با بالاترین کیفیت

آهنگ میثم ابراهیمی دیگه نیستم به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ میثم ابراهیمی هوای دلیه به همراه متن با بالاترین کیفیت

ریمیکس میثم ابراهیمی بنام میخوامت با بالاترین کیفیت

میثم ابراهیمیمعلومه کجایی

میثم ابراهیمیمعلومه کجایی

میثم ابراهیمیتوهم زدم

میثم ابراهیمیجونو دلم

میثم ابراهیمینوازش

میثم ابراهیمیمیخوامت

میثم ابراهیمیروشن کن (دی جی بابک ریمیکس)

میثم ابراهیمیریکاوری

میثم ابراهیمیدیوونه

میثم ابراهیمیخودت بگو

میثم ابراهیمیعاشقت شدم

میثم ابراهیمینگاه تو

میثم ابراهیمیبی دلیل

میثم ابراهیمیچی شد که عوض شدی

میثم ابراهیمیروز های خوشگل

میثم ابراهیمیعلاقه

میثم ابراهیمیعشق من

میثم ابراهیمیبی انصاف

میثم ابراهیمیعزیزم

میثم ابراهیمیشب و ستاره

میثم ابراهیمیتو باعث شدی

میثم ابراهیمیدنیای بی رحم

میثم ابراهیمیآرومم

میثم ابراهیمیسکوت

میثم ابراهیمییه ثانیه

میثم ابراهیمیتو و من

میثم ابراهیمیاونم رفت

میثم ابراهیمیخاطره

میثم ابراهیمییادگاری

میثم ابراهیمیخواهش

میثم ابراهیمیستاره بارون

میثم ابراهیمیدوست دارمت

میثم ابراهیمیحالا حالا

میثم ابراهیمییه جور خاص

میثم ابراهیمیجدایی

میثم ابراهیمی و پازل باندنارنجی

میثم ابراهیمیعشق

میثم ابراهیمیدو راهی

میثم ابراهیمیخودتم میدونی

میثم ابراهیمیاشک

میثم ابراهیمی و مصطفی آشتیانیآرامش

میثم ابراهیمیعادت نکردم

میثم ابراهیمیدوست دارم

میثم ابراهیمیچرا دستات سرده

میثم ابراهیمیروشن کن

میثم ابراهیمییادته

میثم ابراهیمیلبخند عروسکی

میثم ابراهیمینفس عمیق

میثم ابراهیمیخواب

میثم ابراهیمیغم

میثم ابراهیمیواسه تو

میثم ابراهیمیروزای خوشگل

میثم ابراهیمی و پازل بندنارنجی

میثم ابراهیمیدلمو میدم بهت

میثم ابراهیمیجون و دلم

میثم ابراهیمیفکرشو کن

میثم ابراهیمیدلبری تو

مهدی آذر و میثم ابراهیمیعاشق شدم رفت

مهدی آذر و میثم ابراهیمیبی قرارم

میثم ابراهیمییه دندم

میثم ابراهیمیمیمیرم برات

میثم ابراهیمیبارونی که میباره از چشمامه

میثم ابراهیمیزود گذشت

میثم ابراهیمیصدا بزن

میثم ابراهیمیعروسک

میثم ابراهیمیتگرگ

میثم ابراهیمیهمیشه یکی هست

میثم ابراهیمیجان جان

میثم ابراهیمیاحساس

میثم ابراهیمیهپی ۹۸

میثم ابراهیمیعشق جذاب

میثم ابراهیمیدستامو بگیر

میثم ابراهیمیسنگدل

میثم ابراهیمیچشمامو بستم

میثم ابراهیمیحس تو

میثم ابراهیمیدوتایی

میثم ابراهیمیاز دستت

محمد علیزاده و میثم ابراهیمیخستم

میثم ابراهیمیترس

میثم ابراهیمیهوای پاییز

میثم ابراهیمیمشک بی آب

میثم ابراهیمیاز دستت